Det italienske Søren Kierkegaard Selskab
Kierkegaard

Det italienske Søren Kierkegaard Selskab blev stiftet den 11. juni 1999 i Firenze. Den stiftende generalforsamling, som blev holdt i det florentinske Palazzo Strozzi under medvirken af bl.a. af Hr. Henrik Rée Iversen, den danske ambassadør i Italien, og Prof. Joakim Garff, fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret i København.

Selskabet, som har sæde i Firenze, men hvis virkefelt er hele Italien, henvender sig ikke kun til forskere og specialister, men også mere generelt til dem, der læser og er optaget af Søren Kierkegaard.

Selskabets formål er at fremme studiet, oversættelsen og udbredelsen af Kierkegaards værker i Italien. Hensigten er på den ene side at afholde arrangementer, hvor italienske Kierkegaard-forskere kan samles og diskutere, og på den anden side at skabe et referencested for dem, der påbegynder læsningen af den danske digterfilosof; endvidere at være til rådighed for de italienske universiteter, hvor der blandt studenterne er en øget interesse for Kierkegaards værker.

Endelig vil Selskabet etablere forbindelser til lignende selskaber i udlandet, specielt til Søren Kierkegaard Forskningscenteret i København, med henblik på at fremme kontakter og udvekslinger mellem italienske og udenlandske forskere.

På den stiftende generalforsamling blev programmet for Selskabets aktiviteter opstillet som følger:

1 organisation af en international konference hvert andet år om Kierkegaard-emner eller problemstillinger relateret til Kierkegaards tanker;

2 organisation af seminarer om Kierkegaards værker, henvendt til et bredere publikum;

3 organisation af mere snævre workshops henvendt til Selskabets medlemmer om specifikke steder i Kierkegaards værker;

4 støtte til udgivelser afhandlinger og oversættelser med henblik på at udfylde tomrummet på disse områder;

5 iværksættelse af intensive kurser i dansk sprog;

6 tilvejebringelse af forskningsstipendier til stipendiater der arbejder med Kierkegaards værker;

7 etablering af et bibliotek med primær og sekundær Kierkegaard-litteratur i Selskabets lokaler;

8 udgivelse af et årligt udkommende tidsskrift med følgende indhold: 1) redaktionel introduktion; 2) artikler; 3) nyheder; 4) bibliografi; 5) mailing list;

9 opsætning af en Kierkegaard-home page

Interesserede, som ønsker at melde sig ind i Selskabet eller at modtage yderligere information, bedes henvende sig til et af medlemmerne af Selskabets bestyrelse:

Dott.ssa Isabella Adinolfi - eMail: sisa@unive.it
Dott.ssa Simonella Davini - eMail: davinis@ats.it
Dott. Ettore Rocca - eMail: er@sk.ku.dk
Dott. Giorgio Ruffa - eMail: evanweb@poboxes.com
Prof. Ivan Z. Sørensen - eMail: zleba@mclink.itSite design and Webmaster: Giorgio Ruffa (©1999)
Per una visualizzazione ottimale si consiglia 800x600